Ik ben een hulpverlener of verwijzer

Praktijk Uitgelaten onderscheidt zich van andere praktijken doordat de gesprekken buiten in de natuur zullen plaatsvinden.

De praktijk richt zich op jongeren vanaf 12 jaar en jongvolwassenen. Die gesprekken zullen voornamelijk met hen zelf zijn. Ouders kunnen betrokken worden, maar de focus ligt op gesprekken met de jongeren/jongvolwassenen. Mocht het duidelijk zijn dat er voornamelijk oudergesprekken (bv in de trant van opvoedondersteuning) nodig zijn om de jongeren verder te helpen, dan zijn er andere praktijken die beter geschikt zijn.

Ik, Charlotte Bouma, ben basispsycholoog (specialisatie klinische psychologie) en heb veel ervaring met het werken met kinderen, gezinnen en volwassenen. Ik ben geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) als Kind- en Jeugdprofessional en ben lid van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Ik ben opgeleid tot KIES-coach (Kinderen In Een Scheiding) voor zowel groep als individueel (KIES voor mij). Verder ben ik getraind als Rots en Water-trainer bij het Gadaku Institute.

Het werk wat ik in mijn praktijk doe, richt zich echter vooral op het coachen en bijstaan van jongeren en jongvolwassenen (i.p.v. therapie). Ik geef ze een liefdevolle plek waar ze op een laagdrempelige manier kunnen praten over dat wat ze dwars zitten.

Ik kan ook een rol spelen in het voorportaal voor specialistische hulp, bijvoorbeeld door jongeren/jongvolwassenen toch een plek te geven waar ze aandacht krijgen, voordat specialistische hulp kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als er sprake is van wachtlijsten. Ik kan ook samen met de jongeren onderzoeken wat voor hulpvragen ze hebben voor dit specialistische traject.

Ouders/jongeren/jongvolwassenen kunnen aanmelden bij Praktijk Uitgelaten en zelf het traject bekostigen of met een verwijzing de hulp vergoed krijgen via Jayda-CC.

U kunt contact opnemen om te bespreken of ik de juiste persoon voor de begeleiding. Vanwege de gesprekken is contact zoeken per mail het handigste zodat ik u terug kan bellen.

SKJ-registratie100002721
BPSW-ledennummer624797
AGB-code Praktijk Uitgelaten94064974
AGB-code Charlotte Bouma94106089